Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP:Humpolec

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Budíkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Budíkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bystrá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Bystrá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Čejov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Čejov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hojanovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Hojanovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Hojanovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Horní Rápotice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Hořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Hořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1A ÚP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1B ÚP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5 ÚP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jiřice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Jiřce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kaliště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Kaliště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kejžlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Kejžlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Kejžlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Kejžlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Koberovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Koberovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Koberovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Komorovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Komorovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Komorovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mladé Bříště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mysletín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Mysletín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Píšť  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Proseč  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Řečice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Řečice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Sedlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Senožaty  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1A ÚP Senožaty  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1B ÚP Senožaty  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Staré Bříště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Staré Bříště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Syrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vojslavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vystrkov   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Želiv  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Horní Rápotice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Ježov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Humpolec - lokalita Cípek  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - lokalita VI. - Z106  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Humpolec - 5. května, lokalita Z7C  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Koberovice - lokalita jihozápad (k dálnici) pro zástavbu RD  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie krajiny ORP Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Mladé Bříště - lokalita severovýchod (Stádnice)   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ul. Blanická, Humpolec, I. etapa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US1 ulice Lužická, Humpolec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US2 U Kaštanu_Zahradní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US4 Humpolecké strojírny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚZ1 Kejžlice - rozvojová lokalita Z1a  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Areál bývalých humpoleckých strojíren  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Okružní ulice   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Volné plochy v ul. Lužická  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Zahrádkářská kolonie   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Zahrádkářské kolinie v ul. U Kaštanu a Zahradní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Vilémov u Humpolce - lokalita Z5-A (Vránův kopec) - zástavba RD  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie VP Horní a Dolní nám. Humpolec a lokalita ZICHPIL  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie zástavby rodinných domů Bystrá - lokalita severozápad   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha