Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Karlovarský
ORP:Mariánské Lázně

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Drmoul  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lázně Kynžvart  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mnichov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ovesné Kladruby  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Prameny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Prameny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stará Voda  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Teplá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Teplá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Teplá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Teplá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Trstěnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1, 2, 3 a 4 ÚP Trstěnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Tři Sekery  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Valy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Valy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Velká Hleďsebe  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 1 - 12 Územního plánu Velká Hleďsebe  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vlkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Zádub-Závišín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6 ÚP Zádub-Závišín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 1, 2, 3, 4, 5 ÚP Zádub-Závišín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán města Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 01 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 02 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 03/1-4 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 04 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 05 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 06 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 07 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 08 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 09 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 10 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 11 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 12 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 13 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 14 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 15 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 16 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 17 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 18 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 19 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 20 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 21 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 22 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 23 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 24 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 25 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 26 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 27 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 28 ÚPM Mariánské Lázně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Tři Sekery  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 1-26  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 27  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Husova-Kollárova (k. ú. Velká Hleďsebe)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán lokality u hřbitova na pozemcích 94/20-25, Velká Hleďsebe  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán pro lokalitu vymezenou ul. Chebská - Hlavní - Tyršova - Nerudova v Mariánských Lázních  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán pro výstavbu RD na pozemku 109/25 v k.ú. Velká Hleďsebe  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny Krásné  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie dopravního řešení a využitelnosti lokality u nemocnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Teplá - Lokalita Te/Z B12 - Soubor RD U kapličky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie využitelnosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha