Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Karlovarský
ORP:Ostrov

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Abertamy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Abertamy   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Abertamy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Doupovské Hradiště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hájek  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Horní Blatná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hroznětín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Hroznětín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚP Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Krásný Les  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Merklín   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Merklín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pernink  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Potůčky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stráž nad Ohří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Velichov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vojenského újezdu Hradiště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vojkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Horní Blatná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPO Horní Blatná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6 ÚPN SÚ Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Stráž nad Ohří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Boží Dar, místní část Český Mlýn  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Boží Dar, místní část Myslivny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Boží Dar, místní část Pod Ryžovnou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Boží Dar, místní část Zlatý Kopec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6 RP části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 7 RP části města Ostrov, Jáchym. ul - vlečka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán části obce Boží Dar - Rýžovna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Damice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP Damice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Jáchymov - Mariánská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP č. m. Jáchymov, Mariánská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 RP č. m. Jáchymov, Mariánská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Jáchymov - Na Klobouku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Jáchymov - Neklid  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Krásný Les  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP Krásný Les  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 RP Krásný Les  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán místní části Jahodová louka, Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán místní části Klínovec, Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán místní části Pod Hadí horou, Jáchymov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán rozvojových ploch obce Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP rozvojových ploch Boží Dar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie zástavby proluk pro občanskou vybavenost Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici U Nemocnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Dolní Žďár, Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Horní Žďár, Ostrov - aktualizace dopravní infrastruktury  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Mořičov scelení, Ostrov - aktualizace dopravní infrastruktury  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Ostrov - Areál bývalých kasáren  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Ostrov - lokalita Nad nádražím  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro plochy v území Jáchymovské ul. a bývalé vlečky, Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro rozvoj. lok. HL-BV2 a HL-SV2 v míst. části Hluboký, Ostrov   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro rozvoj. lok. KF-OV4 v místní části Kfely, Ostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie včetně technické infrastruktury pro přestavbovou lokalitu 12-Vd v Ostrově, Jáchymovská ul.  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Strategie rozvoje mikroregionu Hornoblatensko  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Strategie rozvoje mikroregionu Hornoblatensko  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Květnová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha