Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Karlovarský
ORP:Sokolov

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Březová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bukovany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Citice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Citice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dasnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dolní Nivy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Dolní Nivy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dolní Rychnov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Dolní Rychnov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Habartov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Habartov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Habartov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Habartov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Horní Savkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Horní Slavkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Horní Slavkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Chlum Svaté Máří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚP Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     2. změna ÚP Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     3. změna ÚP Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     4. změna ÚP Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     5. změna ÚP Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Josefov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kaceřov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Krajková  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Krajková  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Královské Poříčí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Královské Poříčí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Královské Poříčí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Krásno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kynšperk nad Ohří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Kynšperk nad Ohří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Libavské Údolí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lomnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Lomnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nová Ves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Nová Ves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nové Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Rovná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Rovná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Sokolov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Sokolov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Sokolov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Staré Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Staré Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Staré Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Svatava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Svatava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Svatava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Šabina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Šabina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Tatrovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Tatrovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Těšovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vintířov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Vintířov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vřesová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán města Březová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Úprava č. 1 směrné části ÚPM Březová (SO)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPM Březová (SO)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚPM Březová (SO)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán města Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPM Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚPM Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚPM Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚPM Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5 ÚPM Loket  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Kaceřov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Chodov obytná zóna Nejdecká - Poděbradova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Sportovní centrum Chodov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Sokolov - ul. Husitská, Vítězná, II./210  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP Husitská - Vítězná - II/210  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní projekt zóny Loket-centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚPR Z Loket-centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚPR Z Loket-centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 1 ÚPR Z Loket-centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 2 ÚPR Z Loket-centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie města Březová - k.ú. Březová u Sokolova, rozvojová zóna I.B, lokalita 26 - část  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie města Březová - k. ú. Březová u Sokolova, rozv. zóna I./A, lokalita 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie města Březová - rozvoj. zóna I./A, lok. 2 (lok. bydl. 12 RD, Březová-Drahotín - p.č. 483/1)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha