Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Ústecký
ORP:Rumburk

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Dolní Poustevna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Doubice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Doubice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jiříkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Krásná Lípa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lipová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lobendava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mikulášovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Rumburk  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Staré Křečany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Staré Křečany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Šluknov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Šluknov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vilémov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Lipová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Krásná Lípa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Krásná Lípa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Mikulášovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚPN SÚ Mikulášovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Rumburk  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚPN SÚ Rumburk  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     2. změna ÚPN SÚ Rumburk  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Velký Šenov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚPN SÚ Velký Šenov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     2. změna ÚPN SÚ Velký Šenov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     3. změna ÚPN SÚ Velký Šenov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Vilémov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚPN SÚ Vilémov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny Krásná Lípa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny Šluknov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny Velký Šenov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
"Krásná Lípa - územní studie ÚS6, lokalita Z89"  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Lokalita B2, Šluknov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie „Jihozápad“, Šluknov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Velký Šenov (pro rozvojovou plochu Z3-22 - a,b,c)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Vilémov-lokalita Z1-3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha