Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Ústecký
ORP:Chomutov

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Bílence  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Blatno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Blatno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Boleboř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Březno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Březno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č.1 Územního plánu Březno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Černovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Droužkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hora Svatého Šebestiána  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hrušovany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Chomutov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kalek  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚP Kalek  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kalek (nový - pořizovaný)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Křimov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Málkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Místo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nezabylice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Nezabylice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č.2 Územního plánu Nezabylice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Otvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Otvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Otvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Otvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚP Otvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pesvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Pesvice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Spořice   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Strupčice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Údlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vrskmaň  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Vrskmaň  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Vrskmaň  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Všehrdy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Všestudy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Výsluní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vysoká Pec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Vysoká Pec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Vysoká Pec   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č.3 Územního plánu Vysoká Pec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Bílence  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Boleboř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPO Boleboř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Droužkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚPO Droužkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     2. změna ÚPO Droužkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Křimov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPO Křimov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Málkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPO Málkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚPO Málkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Místo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Strupčice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     1. změna ÚPO Strupčice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Údlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚPO Údlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 Územního plánu obce Údlice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Výsluní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     01. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     02. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     03. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     04. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     05. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     06. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     07. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     08. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     09. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     10. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     11. změna ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán městské památkové zóny Chomutov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie lokality Z1/3, Málkov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Vrskmaň - lokalita Z1.2 - Zaječice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Vrskmaň - lokalita Z1/1 - Zaječice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Vrskmaň - lokalita Z5 - Zaječice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha