Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Ústecký
ORP:Žatec

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Bitozeves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Bitozeves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Blažim  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Čeradice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 Územního plánu Čeradice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 2 ÚP Čeradice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Deštnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Holedeč  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Holedeč  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Liběšice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Liběšice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 2 ÚP Liběšice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Libočany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Libořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lipno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Lipno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 2 Územního plánu Lipno  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lišany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Lišany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Měcholupy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nové Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Nové Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 2 Územního plánu Nové Sedlo  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Staňkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Staňkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Tuchořice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Velemyšleves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Zálužice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 10 Územního plánu Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 11 Územního plánu Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 12 Územního plánu Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Žatec (zamítnuta)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 7 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 8 ÚP Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 9 Územního plánu Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Žiželice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1 ÚP Žiželice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Libořice včetně části Železná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Blažim  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Žatec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství ve vybraném území nominovaném k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Z14 Bitozeves - lokalita rodinné zástavby  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha