Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Olomoucký
ORP: Olomouc
Obec: Olomouc

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. I ÚP Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. II ÚP Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. III ÚP Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. IV ÚP Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. IX Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. V Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. VI Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. VII Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. VIII Územního plánu Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č.1 Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán RP-17: Sídliště Povel, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Teichmanova - Peškova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-08: Kosmonautů, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-10: Sídliště Na Vozovce - Dvořákova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-16: Sídliště Nové Sady - Trnkova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-19: Sídliště Nové Sady - Werichova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-20: Sídliště Nové Sady - Fischerova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-21: Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-22: Sídliště Neředín - Nová Ulice, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
RP-23: Sídliště Norská, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán RP-24 Pražská - východ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán městské památkové rezervace Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. IX Rebulační plán Městské památkové rezervace Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. VI RP MPR Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Soubor změn č. VIII RP MPR Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. I RP MPR Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. II RP MPR Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. VII RP MPR Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Aktualizace územní studie sportovně rekreačních ploch na ulicích Okružní - Einsteinova v Olomouci - Neředíně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Aktualizace územní studie Týneček - Blodkovo náměstí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Cyklogenerel - aktualizace mapového podkladu cyklogenerelu  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Olomouc - Droždín, Západ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Olomouc, ulice Hodolanská - návrh nového dopravního řešení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace 05/2016  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Prověřovací studie pro realizaci inline stezek, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie tramvajové trati Nové Sady - II.etapa, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie tramvajové trati Nové Sady - III. etapa, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie využití území - Slavonín, technologický park GEMO  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Tererovo náměstí - územní studie veřejného prostranství  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US - 113 Holice - Za Týneckou, část A  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
ÚS - 130: Slavonín - Za kostelem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US Rolsberk  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US-23: Dolní Hejčínská – U dětského domova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US-56 Fort Šibeniční vrch, část A  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US-68 Tovární - jih  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
US-69: Chelčického, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
ÚS-87, Sokol, tř. 17. listopadu, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Park Cyrilometodějské náměstí, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie BD U Solných Mlýnů  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Bělidelský dvůr  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Bělidla, US-61 Pavlovická  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie bezbariérové dopravy (trasy a úpravy) ve městě Olomouci  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Uzemní studie botanická zahrada Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Černovír - Stratilova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Droždín - Elišky Junkové  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Droždín - náves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Holice - Hamerská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Holice - Partyzánská ulice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Holice - Příkopy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Chválkovice - Švabinského  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Chválkovice - východ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Chválkovice, ulice Chválkovická - 2.aktualizace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Uzemní studie Kavaleristů (VP 02/094P)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Klášterní Hradisko - BD Farmak  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Křelov-Břuchotín, lokalita US-07 Větrná, severní část (Z29)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lazce Kouty jih, US 02  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lošov - Pod Hvězdárnou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie návrhu protipovodňových opatření v Olomouci - Chomoutově realizovaných v krátkodobém horizontu  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nedvězí - U rybníčku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nedvězí - Za hřištěm  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nemilany - BV 434 - aktualizace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nemilany - jih  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nemilany - Kopretinová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nemilany - zahrádky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nové Sady Za Andělskou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nový Svět, Holická - Sudova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie obytné zóny Olomouc - Balcárkova - Nad Lánem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie obytné zóny Olomouc - Droždín   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Areál BOW  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - areál firmy Resta  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Černovír - Malé Vlčiny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - DP-17 Chválkovice-Železniční (sever)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Hodolany, ulice Horova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Holice - Jih  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Holický les  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Chomoutov - Hrachoviska  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Chválkovice - Přední dílce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Kosmonautů - Wittgensteinova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Nová sladovna   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Nová Ulice - Litovelská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Okružní, Nad Lánem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Palachovo náměstí, technicko - ekonomická studie  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Pražská - východ - Díly  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Pražská - východ - Ovesniska  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc - Seliko, Hodolanská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc Holice Malinová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, DP-46 Neředín - Okružní, Úvoz  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, Chválkovice, ul. Bratří Wolfů  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, Lošov – Na Strážích, aktualizace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, Nové Sady - Střední novosadská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, ÚS-03 Křelovská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-07 Povel Pazderna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-08 Hněvotínská - Za Hřbitovem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-103 Skřivánčí - Stupkova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-108 Okružní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-17 Poloostrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-18 Šantova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-25 Hradisko - východ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-26 Černá cesta  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-27 Divišova-Bystrovanská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-44 Lipenská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-74 Sladkovského – Pode Mlýnem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-82 Setuza Hněvotínská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Olomouc, US-85 Řepčín-Kopaniny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán a lokality Pod Vlachovým v městské části Slavonín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Radíkov, Na Suchých loukách  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Rodinné domy Bryksova, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Rumunská - Pražská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Slavonín - sever, Durychova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Slavonín - Topolovka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Slavonín - U rybníčku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Topolany - Za potokem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie úprav Kollárova náměstí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US - 107 Chomoutovské jezero  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS 01 Lazce - Kouty (sever)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US-11 Nová Ulice - Cihelna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS-117 Holice - Pavelkova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS-122 Holice – Stará Přerovská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US-133 Hodolany - Lipenská a US-134 Hodolany - Na Výsluní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US-135 Nová Ulice - u fortu XIII  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US-136 Nové Sady - Dolní novosadská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US-38 lokalita Zlatý důl  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS-67 Tovární - sever  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Variantní řešení uličního profilu s umístěním tramvajové trati Třída Míru-Pražská v Olomouci  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Uzemní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc ulic Sokolská – Zámečnická  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Výstaviště Flora Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Zahrady - Olomouc Slavonín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Prověřovací studie parku na Dlouhé ulici, Olomouc  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie prostorového uspořádání Studentské ulice v Olomluci  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie protipovodňové ochrany na řece Bystřici v Olomouci a Bystrovanech  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Olomouc - Neředín - Nivy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Olomoucký hrad - analytická část  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha