Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP: Moravské Budějovice
Obec: Lhotice

Název ÚPD/ÚPP 
Urbanistická studie sídelního útvaru Lhotice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha