Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP: Moravské Budějovice
Obec: Litohoř

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Litohoř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Litohoř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Litohoř  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Litohoř - Z1.2 a Z4.1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha