Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP: Moravské Budějovice
Obec: Jemnice

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Jemnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Jemnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2A ÚP Jemnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Jemnice - Předlísky II  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Jemnice Z19  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně Jemnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha