Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP: Moravské Budějovice
Obec: Moravské Budějovice

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Moravské Budějovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Miravské Budějovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Moravské Budějovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Moravské Budějovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie chatové oblasti Kosová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lažínky - západ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Moravské Budějovice - lokalita BR14 a OV4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha