Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Vysočina
ORP: Moravské Budějovice
Obec: Police

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Police  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha