Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecTřtěnice
Katastrální územíTřtěnice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Třtěnice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)1010859 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Třtěnice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne7.3.2018 13:47:57 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.6.2000  
Koncept řešení - odevzdání 16.10.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 6.12.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 27.3.2001  
Návrh - odevzdání 20.8.2001  
Návrh - zahájení projednání 24.9.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.9.2016 Účinnost ÚP Třtěnice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.