Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNové Město nad Metují
ObecNové Město nad Metují
Katastrální územíKrčín, Nové Město nad Metují, Spy, Vrchoviny
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Nové Město nad Metují 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)10278314 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ 6 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne11.6.2018 8:26:49 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Návrh - ukončení projednání 1.2.1996  
Návrh - vydání / schválení 29.2.1996  
Návrh - nabytí účinnosti 29.2.1996  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 5.5.2018 Účinnost ÚP Nové Město nad Metují 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Nové Město nad Metují 706442 S2 13,4 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.