Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecHvozdnice
Katastrální územíHvozdnice u Hradce Králové
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Hvozdnice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)11892337 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Hvozdnice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne5.3.2014 13:06:34 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání 26.5.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 29.5.2002  
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 28.8.2002  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 16.9.2002  
Zadání - zahájení projednání 14.10.2002  
Zadání - schválení 11.12.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 4.8.2004  
Návrh - odevzdání 9.12.2004  
Návrh - zahájení projednání 13.12.2004  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 11.4.2005  
Návrh - vydání / schválení 27.4.2005  
Návrh - nabytí účinnosti 12.5.2005  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.2.2014 Nabytí účinnosti ÚP Hvozdnice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Hvozdnice u Hradce Králové 681717 12-obytná 0,52 
2Hvozdnice u Hradce Králové 681717 14-obytná 1,75 
3Hvozdnice u Hradce Králové 681717 1-obytná 1,29 
4Hvozdnice u Hradce Králové 681717 3-obytná 4,55 
5Hvozdnice u Hradce Králové 681717 5-obytná 0,62 
6Hvozdnice u Hradce Králové 681717 8-občanská vybavenost 0,55 
7Hvozdnice u Hradce Králové 681717 9-obytná 1,16 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.