Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecVšestary
Katastrální územíChlum u Hradce Králové, Lípa u Hradce Králové, Rozběřice, Bříza u Všestar, Rosnice u Všestar, Všestary
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Všestary 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)11969721 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Všestary 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne16.1.2012 8:00:22 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.10.2001  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 21.12.2001  
Zadání - zahájení projednání 7.1.2002  
Zadání - ukončení projednání 20.3.2002  
Zadání - schválení 4.4.2002  
Koncept řešení - odevzdání 10.5.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 13.5.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 18.9.2003  
Návrh - odevzdání 6.10.2003  
Návrh - zahájení projednání 10.10.2003  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 29.4.2004  
Návrh - vydání / schválení 20.5.2004  
Návrh - nabytí účinnosti 10.6.2004  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.12.2011 Dne 15.12.2011 vydán ÚP Všestary 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Bříza u Všestar 787400 B1 2,132 
2Chlum u Hradce Králové 651541 CH4 0,962 
3Chlum u Hradce Králové 651541 CH5 1,328 
4Chlum u Hradce Králové 651541 CH6 1,199 
5Lípa u Hradce Králové 683922 L3 0,809 
6Lípa u Hradce Králové 683922 L5 0,902 
7Rosnice u Všestar 787418 R2 0,992 
8Rozběřice 742228 RO1 1,4 
9Rozběřice 742228 RO4 0,577 
10Všestary 787434 V1 1,596 
11Všestary 787434 V10 3,314 
12Všestary 787434 V2 4,047 
13Všestary 787434 V3 1,463 
14Všestary 787434 V5 2,87 
15Všestary 787434 V8 0,531 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.