Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecPolice nad Metují
Katastrální územíHlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují, Velká Ledhuje
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Police nad Metují 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)12066287 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2396 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Eva Fůsová 
Záznam proveden dne25.9.2020 12:36:44 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 18.2.1997  
Zadání - schválení 19.6.1997  
Koncept řešení - odevzdání 1.5.1998 květen 1998 
Koncept řešení - zahájení projednání 1.6.1998 změny a doplňky ÚPN SÚ 2/1976 
Koncept řešení - ukončení projednání 16.10.1998  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 22.10.1998  
Návrh - odevzdání 1.4.1999 4/1999 
Návrh - vydání / schválení 14.10.1999  
Návrh - nabytí účinnosti 30.10.1999  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 14.10.2014 Účinnost ÚP Police nad Metují 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.