Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDvůr Králové nad Labem
ObecVítězná
Katastrální územíHuntířov, Kocléřov, Komárov u Dvora Králové, Záboří u Dvora Králové
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Vítězná 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)12494624 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov 11602961 
ProjektantIng. arch. TOMEK PAVEL, TRUTNOV 501 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne1.11.2021 15:46:30 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - zahájení projednání 25.4.2000  
Zadání - ukončení projednání 15.8.2000  
Zadání - schválení 29.8.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 29.11.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 15.6.2001 vyjádření RRR 
Návrh - odevzdání 2.10.2001  
Návrh - zahájení projednání 3.10.2001  
Návrh - ukončení projednání 6.6.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 3.7.2002  
Návrh - vydání / schválení 10.7.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 30.8.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 25.9.2021 Účinnost ÚP Vítězná 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Kocléřov 782751 bydlení  

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.