Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecSkalice
Katastrální územíČíbuz, Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Skalice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)13080997 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Skalice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelREGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové 26002337 
ProjektantIng. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ 2778 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:0 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne9.1.2007 13:30:04 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 5.6.2003  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 8.8.2003  
Zadání - zahájení projednání 24.11.2003  
Zadání - schválení 24.3.2004  
Koncept řešení - odevzdání 12.8.2004  
Koncept řešení - zahájení projednání 13.8.2004  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 3.10.2005  
Návrh - odevzdání 21.4.2006  
Návrh - zahájení projednání 11.5.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.10.2006  
Návrh - vydání / schválení 22.11.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 12.12.2006  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Skalička nad Labem 748013 A1 0,69 
2Skalička nad Labem 748013 A11 3,42 
3Skalička nad Labem 748013 A12a 1,8 
4Skalička nad Labem 748013 A12b 1,73 
5Skalička nad Labem 748013 A13 1,02 
6Skalička nad Labem 748013 A14 0,77 
7Skalička nad Labem 748013 A2 0,96 
8Skalička nad Labem 748013 A4 1,77 
9Skalička nad Labem 748013 A6 0,88 
10Skalička nad Labem 748013 A7 0,7 
11Skalice u Smiřic 747939 B1 1,59 
12Skalice u Smiřic 747939 B10 1,09 
13Skalice u Smiřic 747939 B11 0,87 
14Skalice u Smiřic 747939 B3 0,74 
15Skalice u Smiřic 747939 B5 5,29 
16Skalice u Smiřic 747939 B8 0,63 
17Skalice u Smiřic 747939 B9 část 2,51 
18Číbuz 747921 C10 0,82 
19Číbuz 747921 C11 0,54 
20Číbuz 747921 C12 0,98 
21Číbuz 747921 C14 0,76 
22Číbuz 747921 C2 2,87 
23Číbuz 747921 C6 1,39 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.