Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecBezděkov nad Metují
Katastrální územíBezděkov nad Metují
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bezděkov nad Metují 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)13134403 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Tomáš Jirásek, Machov 47/, Machov 13569694 
ProjektantIng. arch. JIRÁSEK TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ 606 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne11.3.2019 7:30:44 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení  Zpracovaná US z roku 1995 
Návrh - odevzdání  3/2001 
Návrh - vydání / schválení 29.6.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 15.7.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 23.2.2019 Účinnost ÚP Bezděkov nad Metují 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.