Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecLužany
Katastrální územíLužany u Jičína
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Lužany 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)1571292 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Lužany 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelArchitektonický atelier HOLUB, s.r.o., Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 6 60468262 
ProjektantIng. arch. HOLUB ALEXANDR, PRAHA 6 506 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Slejšková, DiS.,(0433) 580111 - kl.251 
Záznam proveden dne14.3.2001 14:41:34 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 17.6.1999  
Koncept řešení - zahájení projednání 26.1.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 1.6.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 14.6.2000  
Návrh - zahájení projednání 2.10.2000  
Návrh - ukončení projednání 16.1.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 29.1.2001  
Návrh - vydání / schválení 7.2.2001  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.