Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecBolehošť
Katastrální územíBolehošť
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bolehošť 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)16941516 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Bolehošť 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Zdeněk Vašata - Projekty staveb - územní plánování - znalecké posudky, Holečkova 358/5, Hradec Králové 11012943 
ProjektantIng. arch. VAŠATA ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ 3 581 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne8.6.2015 15:01:01 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 17.11.1994  
Koncept řešení - ukončení projednání 8.10.1998  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 9.11.1998  
Návrh - odevzdání 30.10.2000  
Návrh - zahájení projednání 1.11.2000  
Návrh - ukončení projednání 28.1.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 9.3.2001  
Návrh - vydání / schválení 15.3.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 1.4.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 3.6.2015 Účinnost ÚP Bolehošť 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.