Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecSyrovátka
Katastrální územíSyrovátka
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Syrovátka 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)20496333 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Syrovátka 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení1x za 4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Martina Rambousková 
Záznam proveden dne21.1.2015 13:40:16 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 20.8.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 7.9.2000  
Zadání - zahájení projednání 8.9.2000  
Zadání - ukončení projednání 23.10.2000  
Zadání - schválení 25.10.2000  
Koncept řešení - odevzdání 20.12.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 21.12.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 6.5.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 21.5.2001  
Návrh - odevzdání 25.5.2001  
Návrh - zahájení projednání 28.5.2001  
Návrh - ukončení projednání 4.9.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.9.2001  
Návrh - vydání / schválení 3.10.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 24.10.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.12.2011 Dne 14.12.2011 vydán ÚP Syrovátka 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.