Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecLibáň
Katastrální územíLibáň, Křešice u Psinic, Psinice, Zliv u Libáně
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)20775762 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelKadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8 44847548 
ProjektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV 151 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období1999 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Žďárská, DiS.,(0433) 580251 - kl., email: 
Záznam proveden dne11.2.2002 11:46:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - schválení 1.2.1997 ÚPN SÚ Libáň + Staré Hrady 
Koncept řešení - odevzdání 30.11.1997   
Koncept řešení - zahájení projednání 4.2.1998   
Návrh - zahájení projednání 10.3.1999  
Návrh - ukončení projednání 6.9.1999  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 1.11.1999  
Návrh - vydání / schválení 27.4.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.