Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecMěník
Katastrální územíBarchůvek, Bydžovská Lhotka, Měník u Nového Bydžova
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Měník 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)24723452 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Měník 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Rudolf Hušek,(049) 5853 111 - kl.409 
Záznam proveden dne4.10.2002 15:28:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 24.2.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 22.3.2000  
Zadání - zahájení projednání 15.4.2000  
Zadání - ukončení projednání 26.6.2000  
Zadání - schválení 28.6.2000  
Koncept řešení - odevzdání 30.9.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 4.10.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 6.11.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 7.11.2000  
Návrh - odevzdání 28.2.2001  
Návrh - zahájení projednání 20.3.2001  
Návrh - ukončení projednání 10.1.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 25.3.2002  
Návrh - vydání / schválení 11.4.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 27.4.2002  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.