Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDvůr Králové nad Labem
ObecDvůr Králové nad Labem
Katastrální územíDvůr Králové nad Labem, Zboží u Dvora Králové, Žireč Městys, Žirecká Podstráň, Sylvárov, Žireč Ves, Lipnice u Dvora Králové, Verdek
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Dvůr Králové nad Labem 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)25089562 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dvůr Králové nad Labem 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIKP Consulting Engineers, s.r.o. (ILF Consulting Engineers, s.r.o.), Jirsíkova 538/5, Praha 8 45799016 
ProjektantIng. arch. SALABA MILAN, PRAHA 1 1467 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne14.10.2013 9:01:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 18.5.1997  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 31.7.1997  
Zadání - zahájení projednání 23.10.1997  
Zadání - schválení 12.2.1998  
Koncept řešení - odevzdání 30.9.1998  
Koncept řešení - zahájení projednání 16.2.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 22.12.1999  
Návrh - odevzdání 30.6.2000  
Návrh - zahájení projednání 15.8.2000  
Návrh - ukončení projednání 15.11.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.11.2000  
Návrh - vydání / schválení 25.1.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 21.4.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 23.9.2013 Vydán ÚP Dvůr Králové nad Labem 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Dvůr Králové nad Labem 633968 bydlení  

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.