Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecSlatina nad Zdobnicí
Katastrální územíSlatina nad Zdobnicí
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Slatina nad Zdobnicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)25803154 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt (SUMA - architektonický atelier), Pod zahrady 1305/, Třebechovice pod Orebem 16245423 
ProjektantIng. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ 2091 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)ing. Milan Jasanský,(0445) 509306 - kl. 
Záznam proveden dne25.1.2001 15:15:10 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 17.10.1994   
Průzkumy a rozbory - odevzdání 28.2.1995  
Zadání - zahájení projednání 15.1.1996   
Zadání - ukončení projednání 26.2.1996   
Zadání - schválení 21.3.1996   
Koncept řešení - odevzdání 20.9.1998   
Koncept řešení - zahájení projednání 23.9.1998   
Koncept řešení - ukončení projednání 21.1.1999   
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 24.3.1999   
Návrh - odevzdání 7.12.1999  
Návrh - zahájení projednání 9.12.1999  
Návrh - ukončení projednání 3.3.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 24.3.2000   
Návrh - vydání / schválení 29.6.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 15.7.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.