Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecByzhradec
Katastrální územíByzhradec
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Byzhradec 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)27050418 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelSURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1 45274886 
ProjektantIng. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ 750 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=byzhradec 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne19.4.2017 12:58:48 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 22.4.2004  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.9.2004  
Zadání - zahájení projednání 10.9.2004  
Zadání - schválení 29.12.2004  
Koncept řešení - odevzdání 4.5.2005  
Koncept řešení - zahájení projednání 6.5.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 19.10.2005  
Návrh - odevzdání 31.1.2006  
Návrh - zahájení projednání 3.2.2006  
Návrh - ukončení projednání 5.6.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 27.6.2006  
Návrh - vydání / schválení 20.9.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 12.10.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.3.2017 Účinnost ÚP Byzhradec 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Byzhradec 617261 15 0,66 
2Byzhradec 617261 17 1,26 
3Byzhradec 617261 20 0,7 
4Byzhradec 617261 24 1,53 
5Byzhradec 617261 2,58 
6Byzhradec 617261 1,19 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.