Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPTrutnov
ObecTrutnov
Katastrální územíBabí, Bohuslavice nad Úpou, Libeč, Bezděkov u Trutnova, Lhota u Trutnova, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Trutnov, Volanov, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Poříčí u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Oblanov, Debrné, Voletiny
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Trutnova 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)30678993 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Trutnov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Jiří Vít - Atelier CONTEC, Půlnoční 292/6, Praha 4 14989191 
ProjektantIng. arch. VÍT JIŘÍ, PRAHA 4 988 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2014 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Marek Hlíza 
Záznam proveden dne21.10.2011 10:37:46 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 20.7.1993  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 31.8.1993  
Zadání - zahájení projednání 23.2.1994  
Zadání - ukončení projednání 23.3.1994  
Zadání - schválení 23.6.1994 č.u. U94_0095/M 
Koncept řešení - odevzdání 31.10.1995  
Koncept řešení - zahájení projednání 5.3.1996  
Koncept řešení - ukončení projednání 5.6.1996  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 26.9.1996  
Návrh - odevzdání 25.5.1998  
Návrh - zahájení projednání 1.7.1998  
Návrh - ukončení projednání 15.8.1998  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 7.10.1998  
Návrh - vydání / schválení 8.10.1998 č.u. 1998-168/MMZ 
Návrh - nabytí účinnosti 10.10.1998  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 5.10.2011 Vydáním nového Územního plánu Trutnov 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Trutnov 769029 bydlení  

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.