Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecSvětí
Katastrální územíSvětí
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Světí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)31460208 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne9.3.2020 8:52:22 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 12.11.2003  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 12.1.2004  
Zadání - zahájení projednání 25.2.2004  
Zadání - schválení 21.7.2004  
Koncept řešení - odevzdání 29.7.2004  
Koncept řešení - zahájení projednání 3.8.2004  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 6.12.2004  
Návrh - odevzdání 20.12.2004  
Návrh - zahájení projednání 27.12.2004  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 12.5.2005  
Návrh - vydání / schválení 15.6.2005  
Návrh - nabytí účinnosti 2.7.2005  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.12.2019 Účinnost ÚP Světí 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Světí 787426 B1 - bydlení 1,254 
2Světí 787426 B2 - bydlení 0,551 
3Světí 787426 B3 - bydlení 1,885 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.