Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecLupenice
Katastrální územíLupenice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Lupenice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)36330813 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jiří Šolar (ARPRO), Lipovská 330/95, Jeseník 10244484 
ProjektantIng. arch. ŠOLAR JIŘÍ, LIPOVÁ - LÁZNĚ 449 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení4 roky od schválení či změny 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=lupenice 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne30.10.2013 15:50:20 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 10.9.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 19.12.2000  
Koncept řešení - odevzdání 19.12.2000  
Zadání - zahájení projednání 22.1.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 22.1.2001  
Zadání - ukončení projednání 8.3.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 31.3.2001  
Zadání - schválení 12.6.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 12.6.2001  
Návrh - odevzdání 15.11.2001  
Návrh - zahájení projednání 21.11.2001  
Návrh - ukončení projednání 18.3.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 11.4.2002  
Návrh - vydání / schválení 25.6.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 15.7.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 8.10.2013 Vydán ÚP Lupenice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.