Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecHřibiny-Ledská
Katastrální územíHřibiny, Velká Ledská
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Hřibiny-Ledská 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)37248736 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí 66844690 
ProjektantIng. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2661 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne1.4.2021 14:56:52 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 15.3.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 16.8.2000  
Koncept řešení - odevzdání 16.8.2000  
Zadání - zahájení projednání 23.8.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 23.8.2000  
Zadání - ukončení projednání 26.9.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 26.10.2000  
Zadání - schválení 29.11.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 29.11.2000  
Návrh - odevzdání 25.5.2001  
Návrh - zahájení projednání 1.6.2001  
Návrh - ukončení projednání 6.9.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 5.11.2001  
Návrh - vydání / schválení 13.12.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 1.2.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 27.3.2021 Účinnost ÚP Hřibiny - Ledská 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.