Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecRokytnice v Orlických horách
Katastrální územíNebeská Rybná, Dolní Rokytnice v Orlických horách, Horní Rokytnice, Panské Pole, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických horách
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Rokytnice v Orlických horách 
Doplněk názvu 
PoznámkaSchválení v zastupitelstvech v Rokytnici v O.h. a v Pěčíně.  
Číslo (kód)38511086 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelStavoprojekt Hradec Králové, a.s., Jižní 870/2, Hradec Králové 46504702 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne7.7.2014 9:47:20 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Návrh - vydání / schválení 8.6.1993 23.6.1993 pro k.ú. Pěčín 
Návrh - nabytí účinnosti 24.6.1993 9.7.1993 pro k.ú. Pěčín 
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.6.2014 Účinnost ÚP Rokytnice v Orlických horách 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.