Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecCerekvice nad Bystřicí
Katastrální územíCerekvice nad Bystřicí, Třebovětice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Cerekvice nad Bystřicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)4005939 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Cerekvice nad Bystřicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo městyse 
ZhotovitelIng. arch. Petr Kopecký - projekce (A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice 13231120 
ProjektantIng. arch. KOPECKÝ PETR, PARDUBICE 1175 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2009 
Výhledové období2009 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Slejšková, DiS.,(0433) 580111 - kl.251 
Záznam proveden dne12.12.2000 13:03:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 30.5.1998   
Koncept řešení - odevzdání 15.12.1998   
Koncept řešení - zahájení projednání 1.6.1999  
Koncept řešení - ukončení projednání 7.10.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 3.11.1999  
Návrh - zahájení projednání 15.2.2000  
Návrh - ukončení projednání 17.10.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 27.10.2000  
Návrh - vydání / schválení 24.11.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.