Pasport

KrajJihočeský
ORPČeský Krumlov
ObecČeský Krumlov
Katastrální územíČeský Krumlov
Druh ÚPD/ÚPDRPP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPRegulační plán Rybářská 
Doplněk názvu 
Poznámkanávrh zadání RP rozeslán DO + zveřejněn 
Číslo (kód)41567194 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Český Krumlov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Petr Wízner - WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér), Urbinská 181/, Český Krumlov 68439563 
ProjektantIng. arch. WÍZNER PETR, ČESKÝ KRUMLOV 2323 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:1000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uzpl.xml 
Zaznamenal(a)Ing. Jana Hermanová 
Záznam proveden dne14.10.2015 16:50:49 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání  nezpracovává se 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.4.2012 usnesení zastupitelstva města č.44/5/2012 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.12.2013  
Zadání - zahájení projednání 31.7.2014 návrh zadání RP rozeslán DO + zveřejněn 
Zadání - schválení 17.12.2014 Usnesení zastupitelstva č. 0023/ZM3/2014/II 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.