Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecHradec Králové
Katastrální územíSlezské Předměstí, Malšovice u Hradce Králové, Třebeš, Pražské Předměstí, Nový Hradec Králové, Kukleny, Kluky, Hradec Králové, Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Piletice, Pouchov, Věkoše, Roudnička, Rusek, Slatina u Hradce Králové, Svinary, Svobodné Dvory
Druh ÚPD/ÚPDRP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPRegulační plán Hradec Králové - Kopec sv. Jána 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)42867678 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMagistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelAtelier architektury, Šuda - Horský, a.s., Rokycanova 316/3, Hradec Králové 60112204 
ProjektantIng. arch. HORSKÝ MIROSLAV, HRADEC KRÁLOVÉ 128 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:1000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne4.5.2009 12:59:55 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.6.2004 schválení podnětu RP usnesením č. 726/2004 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 23.3.2005  
Zadání - zahájení projednání 3.5.2005  
Zadání - schválení 20.12.2005 usnesením č. 1482/2005 
Koncept řešení - odevzdání 6.4.2006  
Koncept řešení - zahájení projednání 29.5.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 12.9.2006  
Návrh - odevzdání 30.9.2006  
Návrh - zahájení projednání 3.10.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 11.12.2006 č.j. 25455/UP/2006/Sl 
Návrh - vydání / schválení 19.12.2006 ZM/2006/2009 
Návrh - nabytí účinnosti 14.1.2007  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.