Pasport

KrajJihočeský
ORPČeský Krumlov
ObecZlatá Koruna
Katastrální územíZlatá Koruna, Plešovice, Rájov
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Zlatá Koruna 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)44952029 
Zadání obsaženo v 
ŽadatelObec Zlatá Koruna 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelArchitektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice 10276661 
ProjektantIng. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE 1150 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Jana Hermanová 
Záznam proveden dne10.4.2017 15:23:37 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 25.2.2015  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 11.9.2015  
Zadání - zahájení projednání 27.10.2015  
Zadání - schválení 18.2.2016  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.