Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecVrbice
Katastrální územíVrbice u Kostelce nad Orlicí
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPUzemní plán obce Vrbice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)46622865 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Vrbice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí 66844690 
ProjektantIng. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2661 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne1.4.2014 10:29:47 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 30.9.2001  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 25.3.2002  
Koncept řešení - odevzdání 25.3.2002  
Zadání - zahájení projednání 2.4.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 2.4.2002  
Zadání - ukončení projednání 20.6.2002  
Koncept řešení - ukončení projednání 20.6.2002  
Zadání - schválení 3.7.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 3.7.2002  
Návrh - odevzdání 30.10.2002  
Návrh - zahájení projednání 6.11.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.7.2003  
Návrh - vydání / schválení 3.9.2003  
Návrh - nabytí účinnosti 4.10.2003  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.3.2014 Účinnost ÚP Vrbice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 Draha II 0,9 
2Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 kVrbice - východ 1,02 
3Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 U silnice III. třídy 0,58 
4Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 Údolí Vrbického potoka 1,01 
5Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 Vrbice - jih 0,67 
6Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 Vrbice - jihovýchod 1,75 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.