Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecÚlibice
Katastrální územíŘeheč, Úlibice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Úlibice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)46670013 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice 48161594 
ProjektantIng. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE 1980 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne21.2.2018 9:24:48 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 25.8.1998  
Koncept řešení - odevzdání 28.2.1999  
Koncept řešení - zahájení projednání 3.5.1999  
Koncept řešení - ukončení projednání 3.10.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 25.10.2000  
Návrh - odevzdání 20.2.2001  
Návrh - zahájení projednání 19.3.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 13.1.2018 Účinnost ÚP Úlibice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.