Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJaroměř
ObecRasošky
Katastrální územíRasošky
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Rasošky 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)49103945 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Rasošky 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne21.1.2013 11:02:09 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Průzkumy a rozbory - odevzdání  v rámci zadání 
Návrh - odevzdání  prosinec 1999 
Návrh - zahájení projednání  leden 2000 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 12.2.1999 smlouva č. 02/1999 
Zadání - zahájení projednání 22.4.1999  
Zadání - ukončení projednání 26.5.1999  
Zadání - schválení 26.5.1999  
Koncept řešení - odevzdání 30.7.1999  
Koncept řešení - zahájení projednání 1.8.1999  
Koncept řešení - ukončení projednání 16.9.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 8.11.1999  
Návrh - vydání / schválení 6.6.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 21.6.2000 OZV 2/2000 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.