Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecTřebešov
Katastrální územíTřebešov
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Třebešov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)52175545 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Třebešov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Tomáš Jirásek, Machov 47/, Machov 13569694 
ProjektantIng. arch. JIRÁSEK TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ 606 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne24.5.2013 10:59:16 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 6.10.1997  
Koncept řešení - odevzdání 2.11.1998  
Zadání - zahájení projednání 4.11.1998  
Koncept řešení - zahájení projednání 4.11.1998  
Zadání - ukončení projednání 21.12.1998  
Koncept řešení - ukončení projednání 18.3.1999  
Zadání - schválení 7.6.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 7.6.1999  
Návrh - odevzdání 3.12.1999  
Návrh - zahájení projednání 9.12.1999  
Návrh - ukončení projednání 5.3.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 20.6.2000  
Návrh - vydání / schválení 21.6.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 7.7.2000  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 27.4.2013 Dne 12.4.2013 byl vydán ÚP Třebešov 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.