Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDvůr Králové nad Labem
ObecBílá Třemešná
Katastrální územíBílá Třemešná, Nové Lesy
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Bílá Třemešná 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)52302187 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dvůr Králové nad Labem 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov 11602961 
ProjektantIng. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ 2818 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://www.bilatremesna.cz/uzemni-plan-bila-tremesna/ 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne15.2.2016 8:16:08 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.7.2007  
Zadání - zahájení projednání 10.7.2008  
Zadání - schválení 17.12.2008  
Návrh - zahájení projednání 3.2.2010  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 11.6.2010  
Návrh - vydání / schválení 26.8.2010  
Návrh - nabytí účinnosti 18.9.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 16.12.2015 Usnesení č. 6/2015/8b 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.