Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPVrchlabí
ObecHostinné
Katastrální územíHostinné
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Hostinné 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)5239333 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Hostinné 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelMartin Samohrd - R PROJEKT, Klumparova 565/12, Hradec Králové 44449160 
ProjektantIng. Samohrd Martin, Hradec Králové  
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne22.8.2016 9:13:17 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 8.10.1992  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 15.12.1992  
Zadání - ukončení projednání 28.1.1993  
Zadání - schválení 8.2.1993  
Koncept řešení - odevzdání 30.4.1993  
Koncept řešení - zahájení projednání 12.7.1993  
Koncept řešení - ukončení projednání 13.11.1997  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 14.3.1998  
Návrh - odevzdání 17.11.1999  
Návrh - zahájení projednání 20.1.2000  
Návrh - ukončení projednání 21.3.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 15.6.2000  
Návrh - vydání / schválení 22.6.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 22.11.2000  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 1.1.2016 Ukončení platnosti OZV č. 2/2000 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Hostinné 645770 bydlení  

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.