Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNová Paka
ObecNová Paka
Katastrální územíNová Paka, Vrchovina
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Nová Paka 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)53222178 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Hana Vašatová - ARCHITEKT, Blodkova 346/66, Hradec Králové 11582278 
ProjektantIng. arch. VAŠATOVÁ HANA, HRADEC KRÁLOVÉ 1063 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období1997 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne14.11.2011 12:29:20 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - ukončení projednání 1.4.1994  
Návrh - odevzdání 1.4.1995  
Návrh - ukončení projednání 1.6.1995  
Návrh - vydání / schválení 1.3.1997 schváleno 
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 2.3.2011 Dne 14.2. 2011 vydán ÚP Nová Paka 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Nová Paka 705128 Nedokončené a nadbytečné objekty a pozemky v areálu ZPA Nová Paka 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.