Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecHronov
Katastrální územíHronov, Zbečník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Rokytník, Malá Čermná
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Hronov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)55994814 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2396 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne13.1.2006 10:29:50 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 21.5.1998  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.7.1998 7.1998 
Zadání - schválení 14.12.1998  
Koncept řešení - odevzdání 1.4.1999 4/1999 doplnění konceptu ÚPM 11.2002 
Koncept řešení - zahájení projednání 1.6.1999 6.1999 
Koncept řešení - ukončení projednání 1.12.2003 12/2003 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 25.2.2004  
Návrh - odevzdání 1.4.2004 4/2004 
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 24.10.2005  
Návrh - vydání / schválení 26.10.2005  
Návrh - nabytí účinnosti 30.12.2005  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Zbečník 648396 Chlomek I 1,78 
2Zbečník 648396 Chlomek II 1,26 
3Hronov 648370 Jiráskova 2,52 
4Velký Dřevíč 648400 k Rokytníku 0,59 
5Zbečník 648396 Kostelecká ul. 1,15 
6Hronov 648370 Na Chocholouši 0,52 
7Velký Dřevíč 648400 Na louce 0,87 
8Zbečník 648396 nad Padolím 1,9 
9Zbečník 648396 nad sodovkárnou 2,81 
10Zbečník 648396 nad školou 0,91 
11Hronov 648370 Příčnice 1,94 
12Hronov 648370 Příčnice 0,87 
13Hronov 648370 Slavíkov 0,57 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.