Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecČestice
Katastrální územíČestice u Častolovic
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Čestice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)62012514 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne5.1.2015 8:20:56 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání 10.4.1996  
Koncept řešení - zahájení projednání 17.4.1996  
Koncept řešení - ukončení projednání 29.7.1996  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 9.9.1996  
Návrh - odevzdání 1.1.1997  
Návrh - zahájení projednání 4.2.1997  
Návrh - ukončení projednání 12.5.1997  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 16.7.1997  
Návrh - vydání / schválení 9.10.1997  
Návrh - nabytí účinnosti 27.10.1997  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 27.12.2014 Nabytí účinnosti ÚP Čestice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.