Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecNová Ves
Katastrální územíNová Ves u Albrechtic
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Nová Ves 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)62470644 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne1.7.2019 16:30:08 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 28.8.2004  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 20.9.2004  
Zadání - zahájení projednání 19.10.2004  
Zadání - schválení 16.3.2005  
Koncept řešení - odevzdání 4.7.2005  
Koncept řešení - zahájení projednání 12.7.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 21.12.2005  
Návrh - odevzdání 16.3.2006  
Návrh - zahájení projednání 20.3.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.7.2006 č.j.15774/UP/2006/Du 
Návrh - vydání / schválení 16.8.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 2.9.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 26.6.2019 Účinnost ÚP Nová Ves 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Nová Ves u Albrechtic 600199 2,86 
2Nová Ves u Albrechtic 600199 10 1,2 
3Nová Ves u Albrechtic 600199 11 0,75 
4Nová Ves u Albrechtic 600199 14 0,97 
5Nová Ves u Albrechtic 600199 15 0,65 
6Nová Ves u Albrechtic 600199 16 0,86 
7Nová Ves u Albrechtic 600199 17 0,51 
8Nová Ves u Albrechtic 600199 18 1,41 
9Nová Ves u Albrechtic 600199 20 1,8 
10Nová Ves u Albrechtic 600199 21 1,33 
11Nová Ves u Albrechtic 600199 25 0,55 
12Nová Ves u Albrechtic 600199 2A 0,7 
13Nová Ves u Albrechtic 600199 2C 1,11 
14Nová Ves u Albrechtic 600199 0,87 
15Nová Ves u Albrechtic 600199 0,52 
16Nová Ves u Albrechtic 600199 7.1 0,73 
17Nová Ves u Albrechtic 600199 1,15 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.