Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPTrutnov
ObecBernartice
Katastrální územíBečkov, Bernartice, Křenov u Žacléře
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Bernartice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)66416567 
Zadání obsaženo v 
ŽadatelObec Bernartice 
PořizovatelMěstský úřad Trutnov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov 11602961 
ProjektantIng. arch. TOMEK PAVEL, TRUTNOV 501 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Marek Hlíza 
Záznam proveden dne11.10.2010 14:50:55 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 14.3.2007 6/1/ZO2007 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.11.2008  
Zadání - zahájení projednání 1.12.2008  
Zadání - ukončení projednání 1.1.2009  
Zadání - schválení 26.2.2009 1/1/ZO/2009 
Návrh - odevzdání 16.12.2009  
Návrh - zahájení projednání 16.12.2009  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 15.6.2010 12176/UP/2010/SM 
Návrh - ukončení projednání 16.8.2010  
Návrh - vydání / schválení 22.9.2010  
Návrh - nabytí účinnosti 10.10.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.