Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecHumburky
Katastrální územíHumburky
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Humburky 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)67480831 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Humburky 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne1.12.2016 8:14:10 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 24.9.2001  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 21.11.2001  
Zadání - zahájení projednání 26.11.2001  
Zadání - ukončení projednání 20.2.2002  
Zadání - schválení 22.3.2002  
Koncept řešení - odevzdání 28.3.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 15.4.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 11.10.2002  
Návrh - odevzdání 25.11.2002  
Návrh - zahájení projednání 27.11.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 15.12.2003  
Návrh - vydání / schválení 19.12.2003  
Návrh - nabytí účinnosti 5.1.2004  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 15.11.2016 Účinnost ÚP Humburky 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Humburky 649317 1,557 
2Humburky 649317 7,062 
3Humburky 649317 0,975 
4Humburky 649317 0,468 
5Humburky 649317 1,414 
6Humburky 649317 0,513 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.